Maltepe Çay

Tamamen doğa içerisinde, çay bahçelerinin çepeçevre sardığı çay fabrikamızda tüm üretim hatları ve kuruluş yapısı, çevreyle uyumlandırılacak şekilde tasarlanıp, inşa edilmiştir. Atık yönetmelikleri doğrultusunda tüm çevreyle uygunluğu gözetilerek imalatlar yapılmakta, her daim insan ve çevre sağlığı ön planda tutularak çayın raflara doğru yolculuğuna çıkılmaktadır.